Home

Insolventie

Achterstallige facturen vragen om kordate invordering. Dat is eenvoudig. Maar vaak houdt het daar niet bij op. Hoe reageert u als uw schuldenaar richting faillissement afglijdt? Welke positie neemt u in bij een WCO? Wij geven u opties en helpen u om de juiste beslissingen te nemen.

Kordate invordering – Lige heeft geen vast proces om invorderingen aan te pakken. We kijken integendeel liever naar de concrete situatie. Naar uw relatie met uw schuldenaar – vroeger en in de toekomst. Naar de kans op succes. Op basis daarvan bepalen we samen onze strategie. En die voeren we krachtig uit.

Duurzame keuzes – U hebt de solventie of insolventie van uw schuldenaars niet in de hand. Maar u moet er wél rekening mee houden. En soms hebt u wél een stem, als het om een akkoord onder schuldeisers gaat. In al die gevallen zijn we uw juridische en ondernemende partner. Met glashelder advies.

  • Incasso
  • Faillissementen
  • Wet op de continuïteit van ondernemingen
  • Onderzoek door de Rechtbank van Koophandel
  • Advies bij zekerheden en hypotheken