Home

Vastgoed

Het Belgische en internationale bouwrecht is een bijzonder gespecialiseerde materie – van de beslissing om een site te ontwikkelen, tot de afhandeling van aansprakelijkheden tien jaar na de oplevering. We zijn uw partner op elk ogenblik van dat proces.

Projectontwikkeling – Als ontwikkelaar of medeontwikkelaar van een site loopt u erg veel risico in de precontractuele fase. Als juridische partner helpen we u om de juiste modaliteiten aan uw deals te hechten zodat u volop kunt ondernemen.

Bouwovereenkomsten – Verkoop op plan, verhuur, contractuele aansprakelijkheden van partners in het proces, vastgoedvennootschappen, … al die juridische constructies vereisen een stevige contractuele basis.

  • Projectontwikkeling
  • Bouwovereenkomsten
  • Mede-eigendom
  • Vereniging van mede-eigenaar
  • Huur, koop, leasing, erfpacht, …
  • Zekerheden en hypotheken
  • Overheidsopdrachten