Home

Nieuwe antiwitwaswetgeving

De nieuwe antiwitwaswet is in werking getreden op 18 september 2017 en vraagt van u als tussenpersoon bijzondere inspanningen in het kader van de internationale strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme. Om u hierbij te helpen heeft Lige Advocaten voor BZB-Fedafin een model van interne procedures en een handleiding uitgewerkt.

Lees hier het volledige artikel.

Meer door auteur(s)   Follow us at LinkedIn Meer over onderwerp(en)   Follow us at LinkedIn

Schrijf u in voor ons nieuws