Home

Laurent Depuydt

Laurent is gespecialiseerd in het burgerlijk recht, met specifieke focus op het vastgoedrecht in de ruime zin en het familiaal vermogensrecht. Hij behaalde in deze materie zijn Master in de rechten (UA) en legde zich hier verder op toe met een Master in het notariaat (UGent). Hij staat u bij in geschillen met betrekking tot vastgoed en in familiaal vermogensrechtelijke en nalatenschaps-geschillen.

[email protected]

Schrijf u in voor ons nieuws